lördag 1 december 2012

Historia & Fakta om Gamla stan

Bilden är från wikipedia
Staden mellan broarna, Gamla stan är Stockholms historiska centrum som under flera århundraden utgjorde det egentliga Stockholm. Dess motsats var de mer lantliga malmarna Södermalm, Norrmalm och Östermalm.
Det äldsta gatunamnet i Gamla stan och därmed i hela Stockholm är Köpmangatan som omnämndes för första gången år 1323. Väldigt få gatunamn har tillkom på 1800-talet och på 1900-talet var det främst kajer så som Kanslikajen, Riddarhuskajen och Stallbron som fick sina namn.

Flera stadsmurar har omgivit den äldsta medeltida staden, det har bevisats av bland annat bevarade skattelängder från 1400-talet andra hälft där begreppen "innan mur" användes för skattebetalare som bodde på Stadsholmens höjder. Den dominerade byggnaden var borgen och innanför uppstod ett oregelbundet gatunät men redan vid 1200-talets slut började systematiska utfyllnaden vid Stadsholmens stränder vilket ledde till att stadens tomter ökade.

Den stora branden 1625 totalförstörde den sydvästra delen av Stadsholmen och därefter revs först murreststerna och sedan även murar som fanns österut. De äldsta bebyggelserna uppfördes troligen i trä men under senmedeltiden kom en hel del till att byggas i tegel. Senare har även byggnaderna moderniserats. Under 1700-talet fick många hus nya takformer, enhetliga och putsade fasader och under 1800-talet fick de en mäktigare fasadutformning med stora skyltfönster längs affärsstråken. Inne i husen kan man fortfarande hitta källarvalv från medeltiden, kalkmålningar från 1500-talet, rikt bemålade bjälktak från 1600-talet, rokokoinredning och extravaganta dekorationer från 1800-talet.

Gamla stan är som helhet skyddat efter ett regeringsbeslut år 1980. Befolkningen i Gamla stan låg på 3000 personer 2006 och tillhör stadsdelsområdet Södermalm. Gamla stans charmiga byggnader och mysiga atmosfär är ett väldigt populärt för turisterna på somrarna. Men missa inte den årliga julmarknaden på Stora torget som pågår ungefär en månad fram till 23 december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar