fredag 1 februari 2013

Historia & Fakta om Kungsholmen och Långholmen

På 1400-talet brukades denna holm av Gråbrödraklostret och kallades då "Munklägret". De anlade ett tegelbruk på Rålambshov och sysslade även med fiske och jordbruk. När reformationen ägde rum 1527 kom holmen att hamna i Kronans (statens) ägo. Drygt 100 år senare fick Munklägret sin första bro och år 1672 fick holmen namnet Kungsholmen och sin egen församling.

Bild från www.kungsholmenrunt.se 
Ända fram till slutet av 1800-talet bestod Kungsholmen till stor del av mindre industrier och hantverkarverkstäder. Men under 1900-talet gjordes många byggnadsprojekt på Kungsholmen där ibland Stadshuset vilket medförde en helt annan status till Kungsholmen. Nu finns eftertraktade bostadshus utmed den vackra Norrmälarstrand och inte mindre än 12 broar förbinder holmen med andra delar av Stockholm.

En av broarna är Västerbron som går igenom Långholmen till Södermalm. Långholmen är en ö med mycket varierande innehåll. Denna vackra plats var länge platsen för fängelsen, ända fram till 1975 låg Stockholms centralfängelse här och under 1700- och 1800-talet fanns även ett kvinnofängelse i Långholmens spinnhus. Idag är fängelsebyggnaderna bland annat hotell, värdshus, förskola, bostäder och hantverkarlokaler. Under 1880-talet byggdes sommarnöjen på den västra udden (Sofieberg) och några av byggnaderna finns fortfarande kvar. Badplatser, kolonilotter, mälarvalvet och caféer är också några saker som finns att upptäcka på ön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar